Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü neden ısrarla yok sayılır

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü
Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü Nedir

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini nasıl etkilediğini araştıran araştırmacılar, çocuk gelişimi üzerine anne-çocuk ilişkisinin etkisinin, özellikle de diğer ilişkilerden ayrı olarak ele alınabileceğini savunan “ikili” perspektifi eleştirmiştir. baba-çocuk ilişkisi.

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü nasıldır ?

Babalar doğrudan bilişsel gelişmeyi , yani çocukların nasıl öğrendiklerini etkiler . Örneğin, daha eğitimli babaları olan çocuklar okul testlerinde daha iyi olma eğilimindedir. Çocuklarına daha fazla konuşan babaların daha yüksek kelime hazinesi olan çocukları vardır. Bu çocukların daha karmaşık dil becerileri var.

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü olarak Babalar çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini etkiler . Oyun dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerde onlarla meşgul olan destekleyici babaların çocukları, sosyal olarak yetkin olma eğilimindedir. Daha olumlu arkadaşlıklar kurmaları ve duygularını kontrol edebilmeleri daha olasıdır.

Babalar ayrıca dolaylı olarak çocuk gelişimini de etkiler . Örneğin, zaman ve para yatırımı yoluyla ev ortamını geliştirebilirler. Dahil olan babalar, çocuklarıyla ilişkilerine fayda sağlayan ortaklarıyla daha fazla destekleyici ilişkilere sahiptir. Çocuğun annesi ile ilişkileri de çocukları etkiler. İlişkideki çatışma ve stres gelişime zarar verebilir. Tersine, destekleyici ekip ebeveynliği (veya “coparenting”), çocuklarda daha büyük sosyal ve duygusal beceriler ile ilişkilidir.

Çocuk Gelişiminde Anne Babanın Farklı Rolleri

Her ne kadar babalar aynı destekleyici ve duygusal bakım hizmeti sunsa da, babalar ve anneler ortalama olarak çocuklara farklı şekillerde bakma eğilimindedir. Örneğin, annelerle karşılaştırıldığında babaların çocuklarını kızdırması daha olasıdır.Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü  Onları hesaplanmış riskler almaya ve kaba ve takla oyuna katılmaya teşvik etme olasılıkları daha yüksektir.

Bütün bu şeylerin çocuk gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur. Çocuğun bakım ve gelişiminin önemli bir parçası olarak görülmeleri gerekir.

Bu karşılaştırmalar sadece tabiat eğilimleridir ve anneler ve babalar arasındaki mutlak farklılıkları değil, toplumsal normları ve kişisel tercihleri ​​yansıtır. Birçok anne kaba ve takla oyun oynamaktadır ve birçok baba duygusal bakım sağlar. Her iki ebeveyn de çocuklarının ihtiyaçlarına göre rollerini uyarlar. Araştırmalar, çeşitli bakım faaliyetlerinin çocuk için en iyi olduğunu göstermektedir.

Geneleksel Bakış Çocuk Gelişiminde Babanın Rolünü göz ardı etmiştir  ?

Geleneksel olarak, ebeveynlik araştırması ve pratiği, Çocuk Gelişiminde Babanın Rolünün göz ardı edildiğini,  annelerin etkisine yoğunlaşıp babanın etkilerini kontrol etmeyi ihmal etmiştir.

Araştırmalar bu başarısızlıklar için iki olası açıklama sunmaktadır.

Birincisi, annelerin ve babaların çocuklara bakmaya harcadıkları zamanın nispi miktarına atıfta bulunan “birincil” bir bakıcı kavramıdır. Bir ebeveyn birincil ise, diğeri “ikincil” dir. Eğer baba evde yaşamıyorsa, olmasa bile “yok” sayılabilir. İkincil veya yok olan bir ebeveyn gözden kaçırmak kolaydır.

Birincil bakıcı fikri, bağlamanın sadece anneler ve bebekler için geçerli olduğu fikriyle bağlantılıdır. Bu bakış açısında, anne-çocuk bağı “çok önemli” ve diğer tüm eklerin üstündedir. Babaları diğer akrabalar gibi sadece yardımcılar veya bebek bakıcısı olarak görmek yanlış bir adımdır.

Araştırmalar, annelerin ve babaların çocuklara bakmaya harcadıkları göreceli sürenin önemini abarttığını göstermiştir. Etkileşimin kalitesi anahtardır.

Çocuk Gelişiminde Babanın Rolünü dikkate alma eğiliminde olan ikinci kavram, babaların bakımdan ziyade sağladıkları fikirlerdir. Bu, çocuklarıyla yeterince zaman geçirmedikleri ve katılımlarının çocukların yaşamlarını duygusal olarak etkilemediği sonucuna götürür. Böylesi bir rol dağılımı artık pek çok aile için geçerli değildir. Ayrıca, geleneksel babalar bile çocuklarıyla ilişki kurabilir ve gelişimlerini etkileyebilir.

Ayrıca

HAYATINIZI YÖNETMEK İSTİYORSANIZ, DUYGULARINIZI ORGANİZE ETMEYİ ÖĞRENİN

Sırt ağrılarından kurtulmak için Tetik noktaları na masaj yapmak.

Doğru ayak bakımı için yapılması gerekenler

SEO danışmanı ve web tasarımcısı. Dijital Pazarlama konusuna tutkuluyum, Şirketlere ve serbest çalışanlara, şirketlerinin internette dijital dönüşümünde yardımcı oluyorum. SEO ve web tasarımı konusundaki bilgilerimle şirketlerin internette görünürlüklerini kazanmalarını ve hedeflere ulaşmalarını sağlıyorum, ayrıca bilgilerimi insanlarla buradan paylaşmayı seviyorum ve önemsiyorum.